Disclaimer voor kappersstoelhuren.nl

Troef Media (Kamer van Koophandel: 04069408), verleent u hierbij toegang tot kappersstoelhuren.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Troef Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Troef Media spant zich in om de inhoud van kappersstoelhuren.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op kappersstoelhuren.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Troef Media.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op kappersstoelhuren.nl. Troef Media oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op kappersstoelhuren.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Troef Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Troef Media en haar bezoekers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Troef Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.